۹ آبان ۱۳۹۷ ساعت [ ۱۴:۳۷ ]

برداشت زعفران در خوسف

در حال حاضر نزدیک به ۱۰ هکتار از اراضی کشاورزی روستای خوسف  زیر کشت زعفران قرار دارد که پیش بینی می شود در سال جاری بیش از ۴ کیلوگرم محصول زعفران از اراضی روستای خوسف برداشت شود.

محصول زعفران با توجه به محدودیت منابع آبی منطقه و از طرف دیگر نیاز آبی کم ، یکی از محصولات مستعد جهت قرار گرفتن در الگوی کشت منطقه است.

برگزاری کلاس های آموزشی، احداث مزارع الگویی، تأمین تسهیلات سرمایه در گردش مورد نیاز و همکاری و راهنمایی در تأمین پیاز درشت و مرغوب می تواند باعث افزایش بهره وری محصولات در این روستا شود.

 

ارسال دیدگاه