۲۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت [ ۲۱:۵۹ ]

بررسی اصطلاحات عامیانه: سنگ ذرتو

شاید اگر شما در فصل زمستان و یا اوایل بهار به روستای خوسف سفر کرده باشید با پدیده تلگرگ و یا آنچه به اصطلاح عامیانه “سنگ ذرتو” مواجه شده باشید. سنگ ذرتو به ذرات گرد برف گفته می شود که عموما با شدت زیاد به زمین می خورند و بعضا خسارات های زیادی را به درختان و طبیعت می زنند.

علت این امر به خاطر حرکات قائم شدید، قطرات باران است که در طوفانهای رعد و برق مشاهده می‌گردد. در چنین حالاتی ، قطرات آب درون یک توده هوا در نتیجه حرکات قائم سریع به سطح زیر نقطه انجماد رسیده و به سرعت منجمد شده و با انباشتگی از برف و آب در سطوح مختلف رشد می‌کنند. بعضاً تگرگ (سنگ ذرتو) دارای اندازه‌ای در حدود پنج و نیم میلی‌متر و شکلی شبیه به برف را داشته و متشکل از دانه‌های گرد و تیره است.  گاهی تگرگ بصورت دانه‌هایی با قطر پنج تا پنجاه میلی‌متر و یا بصورت پارچه‌ای از یخ فرو می‌ریزد.

در اینجا عکس هایی از بارش سنگ ذرتو (تگرگ) را در روستای خوسف می بینیم.

ارسال دیدگاه