برای اولین بار... ۲۰ تیر ۱۳۹۷ ساعت [ ۲۱:۲۳ ]

مسجد ابوالفضل خوسف

بنای قدیمی مسجد ابوالفضل روستای خوسف که بیش از چهل سال از ساخت آن می گذشت بعدها و در سال ۸۷ به طور کامل تخریب و بنای جدید جایگزین آن شد.

با توجه به قدمت و نیز خطراتی که بنا داشت اهالی روستا تصمیم گرفتند تا آن را تخریب کنند. سادگی و حس نوستالژی این بنا برای بسیاری از افراد یادآور روزهای قدیم و نیز دوران کودکی بسیاری از خوسفی ها است. قبل از تخریب بنا، از عکاس خواسته شد تا تصاویری را به یادگار از این بنا بگیرد. تصاویری که بعد از گذشت یازده سال برای اولین بار با شما به اشتراک گذاشته می شود. با توجه به کمبود امکانات این تصاویر توسط یک دوربین هندی کم به ثبت رسیده است بنابراین از شما بابت کیفیت پایین عکس های پوزش میطلبیم.

شما می توانید حس و خاطرات خود را در نظرات بیان نمایید.

 

ارسال دیدگاه