- پرتال خبری، اطلاع رسانی روستای خوسف بافق یزد - https://www.khosfi.ir -

بازسازی قلعه تاریخی روستای خوسف

با همکاری و هماهنگی دهیار محترم  و برخی از دلسوزان و بزرگان روستا و نیز اختصاص اعتبارات لازم قلعه تاریخی روستای خوسف که سال ها رو به تخریب بود روند بازسازی را در پیش گرفت.

جادارد از تمامی عزیزانی که در این امر تلاش کردن  کمال تشکر را داشته باشیم.