پنج شنبه, ۶ آذر , ۱۳۹۹ ساعت تعداد کل نوشته ها : 72×

برچسب » اینترنت

اینترنت پر سرعت در خوسف
9 سال قبل

اینترنت پر سرعت در خوسف

در راستای توسعه بسترهای ارتباطی و با پیگیری های انجام شده، روستای خوسف به اینترنت پر سرعت دسترسی پیدا کرد.